SOGK

In september 2011 is de kapel van Bronkhorst overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK beheert en onderhoudt 11 oude kerken en een monumentale synagoge in Gelderland. Al deze religieuze monumenten dreigden in het verleden door geldgebrek te vervallen. Een Plaatselijke Commissie (PC) verzorgt het dagelijks beheer van deze eigendommen. Als werkorgaan van de SOGK exploiteert en promoot de PC het gebouw.

Meer doen met religieuze monumenten

Kerkgebouwen zijn vaak alleen gebruikt voor de eredienst op zondagmorgen. Tegenwoordig besluiten kerkbesturen steeds vaker om de oude kerk ook te gebruiken voor andere doeleinden, zoals concerten, lezingen en tentoonstellingen. De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) stimuleert deze ontwikkeling. Om belangstelling voor monumentale kerken te wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden, is meervoudig gebruik toe te juichen, zo oordeelt de SOGK.

Restauratie en onderhoud

De SOGK biedt kerkbesturen ook de helpende hand bij restauratie en onderhoud. Zo kan hulp ingeroepen worden bij het opzetten van een restauratieplan en het verkrijgen van subsidies. Verder wil de SOGK met kerkbesturen meedenken over oplossingen, als het gaat om dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan financi├źn. De SOGK beschikt over een bouwcommissie van deskundigen, die bouwtechnische adviezen kan geven.

Promotie cultureel erfgoed als belangrijkste doel

De SOGK wil op verschillende manieren inwoners van Gelderland interesseren voor de vele religieuze monumenten en dan vooral oude kerken. Zowel van buiten als van binnen hebben deze monumentale kerken namelijk veel moois te bieden. Naast de website publiceert de stichting daarom het kwartaalblad Venster. Dit tijdschrift is bedoeld voor de 1600 donateurs van de stichting en geeft interessante, actuele informatie over religieuze monumenten. Daarnaast organiseert de stichting twee keer per jaar excursies langs diverse (kerkelijke) monumenten in Gelderland.

Ook wil de SOGK in samenwerking met scholen kinderen en jongeren kennis laten maken met oude kerken en hun schoonheid. Daartoe zijn al vier educatieprojecten voltooid waarmee basisscholen een bezoek kunnen brengen aan een van de kerken van de SOGK.

Lid worden van de SOGK

Vindt u ook dat de kapel van Bronkhorst behouden moet blijven voor toekomstige generaties? Word lid van de SOGK. U krijgt dan gratis ons prachtig geïllustreerde tijdschrift Venster toegestuurd. En u kunt deelnemen aan de excursies die wij twee keer per jaar voor onze donateurs organiseren.

Reacties zijn gesloten.